Reklamationsvillkor och ångerrätt
Kontrollera leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation kontakta kundservice: kundservice@welling.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer). RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos JPL of Sweden (Welling.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Welling.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Welling.se, förslagsvis via e-post på kundservice@Welling.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Welling.se  för att erhålla ett RN och returadress. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt. Om en vara är transportskadad skall JPL of Sweden (Welling.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma
Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Welling.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti
Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till JPL of Sweden (Welling.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka JPL of Sweden (Welling.se) kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från JPL of Sweden (Welling.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.