Köpvillkor
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Produkter
Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset gå till kassan.

Tillämplighet
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för JPL of Sweden (Welling.se).

Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att JPL of Sweden (Welling.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i JPL of Sweden (Welling.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Villkor för delbetalning med Klarna Konto
Betalsättet för dig som själv vill välja hur mycket du betalar varje månad. Men Klarna konto är mer än så. Förutom att du alltid får hem dina varor innan du betalar, samlar du alla dina köp på ett konto. Detta gäller även om du har handlat i flera olika butiker via Klarna konto. Det betyder en enda faktura, oavsett antalet köp.

Vid ett köp om 10000 kr med Klarna Konto basvillkor är uppläggningsavgiften 0 kr. Den gällande årsräntan är 19,90 % vilket motsvarar en effektiv ränta om 29,22 %. Kreditköpspriset är 11458 kr. Antalet delbetalningar är 12 stycken och varje delbelopp är 955 kr. Exemplet förutsätter att avbetalning sker under ett års tid.

Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Du kommer då få en kopia på kreditupplysningen per post.

Allmänna villkor hittar du här

Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation hittar du här

Fakturaorder
Handla nu - betala efter leverans!
När du betalar via Klarna faktura handlar du tryggt och enkelt. Du behöver aldrig uppge dina kortuppgifter, och betalar alltid efter att du fått hem dina varor.

En aviavgift om 0 kr per köp tillkommer. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.50 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

* Gäller ej för alla varor och tjänster, t ex. flygresor, evenemang och specialtillverkade varor.
Klarna AB, organisationsnummer SE556737-0431

En uppläggningsavgift på 29 kr/köptillfälle tillkommer.

Effektivränta vid köp om 5000 kr, 29 kr i uppläggningsavgift, 0 % ränta och betalning efter 4 månader är 1,75%. Din totalkostnad blir 5029 kr. Din ansökan kommer föranleda en sedvanlig kreditprövning vilket kan innebära att Klarna inhämtar en kreditupplysning. Du får i sådana fall en kopia av kreditupplysningen hemskickad till dig.

Har du några ytterligare frågor eller funderingar ar du välkommen att ringa Klarna på 08- 120 120 10 Mån-Tors mellan 08.30 – 20.00, fredagar 08.30-17.00 och helger 10.00 – 17.00.


Fraktpriser Sverige

Ordinarie 39:-/sändning. Kan ändra med kampanjer och förändrade leveranskostnader från leverantör. Fraktfritt över 500:-

Fraktpriser Finland

Ordinarie 69:-/sändning. Kan ändra med kampanjer och förändrade leveranskostnader från leverantör. Fraktfritt över 599:-Leverans och avbeställning
Beställningar mottagna före kl. 17.00 på måndag till torsdag behandlas normalt samma dag, för leverans inom 1-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag. Finns varan ej lokalt lager (Sverige). Så kan leverans ta upp till 10 dagar (från Australien).

I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställts i enlighet med JPL of Sweden (Welling.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Säljföretaget antigen per e-post eller telefon.

Om vara ej finns i lokalt lager
Det innebär en leveranstid upp till 6-12 dagar då vi importerar själva utanför EU.

Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir JPL of Swedens (Welling.se) egendom tills dess full betalning erlagts.

Ansvar för fel
JPL of Sweden (Welling.se) ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor JPL of Sweden (Welling.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex , men ej begränsat till, inkompatiblilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk skada.

Kundens rättigheter vid försening
I de fall Welling.se ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Reklamationsvillkor och ångerrätt
Det är lämpligt att kunden ankomstkontrollerar leverans för att verifiera att denna är riktig och felfri. Vid reklamation skall kund kontakta JPL of Sweden (Welling.se) reklamationsavdelning via e-post kundservice@welling.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer), som sedan är giltigt i 14 dagar.

Vid samtliga fall då en vara returneras till JPL of Sweden (Welling.se) skall kunden först ha erhållit ett RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN. Kunden bör skriva erhållet RN på paketlappen så att originalförpackningen ej skadas. Defekta produkter som returernas till JPL of Sweden (Welling.se) bör behandlas som om de vore felfria. Det är vid alla typer av returer ytterst viktigt att produkten förpackas på ett sådant sätt att den ej riskerar att skadas. För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos JPL of Sweden (Welling.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Försändelser som saknar RN återsänds till kunden och fraktkostnaden debiteras. JPL of Sweden (Welling.se) förbehåller sig rätten att ersätta defekt vara med likvärdig i de fall identisk vara ej finns tillgänglig.

Welling.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Du har rätt att öppna förpackningen och kontrollera att varan fungerar förutsatt att varans art förutsätter detta. Varan får dock ej vara använd förutom detta.

Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Welling.se, förslagsvis via e-post på kundservice@Welling.se för erhållande av ett RN. Returfrakten bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Welling.se  för att erhålla ett RN och returadress.

Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Om en vara är transportskadad skall JPL of Sweden (Welling.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning.

Återbetalning av ordersumma
Vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Welling.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.

Garanti
Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna. I vissa fall lämnar tillverkarna utökad garanti men detta varierar mellan de olika produkterna och anges på produktnivå. Har du problem med din vara kan du kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig trots att det gått mer än 6 månader från inköpsdatum. Alla eventuella garantier gäller i Sverige.

Outlöst försändelse
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till JPL of Sweden (Welling.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka JPL of Sweden (Welling.se) kostnader för transport och administration.

Transportskadat gods
Om en vara från JPL of Sweden (Welling.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 22 21) dock senast inom 7 dagar.

Force Majeure
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför JPL of Sweden (Welling.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att JPL of Sweden (Welling.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter
Welling.se sprider aldrig dina personuppgifter till tredje part, men kan använda dem för att skicka reklam angående vår egen butik. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt
JPL of Sweden (Welling.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har JPL of Sweden (Welling.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. JPL of Sweden (Welling.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.


Cookies
JPL of Sweden (Welling.se) använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.