Villkor

Köpvillkor 
Priser i ursprungsvalutan svenska kronor (SEK) inklusive moms är de gällande. Avvikelse från villkoren är giltiga endast om båda parter har signerat särskilt avtal som reglerar detta.

Produkter  
Alla produkter som säljs i butiken kan användas i Sverige och ska följa svensk lagstiftning. Priser anges inklusive moms. För att se fraktpriset gå till kassan.

Tillämplighet 
Dessa köpevillkor är tillämpliga därest svensk eller annan tillämplig lag ej föreskriver villkor som är i konflikt med dessa. För privatkonsumenter gäller konsumentköplagen samt Distansavtalslagen som även innefattar skydd för Welling Distribution (Welling.se). Mer information härom finns på Konsumentverkets hemsida, http://www.kov.se/.

Beställning 
För det fall beställaren är under 18 år så måste målsmans tillstånd inhämtas före köpet genomförs. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt som medför att Welling Distribution (Welling.se) lider ekonomisk skada, polisanmäls. Säljföretaget friskriver sig för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i Welling Distribution (Welling.se) sortiment förekommande produkter och tjänster. All bildinformation skall ses som illustrationer och kan ej heller garanteras återge exakt utseende och beskaffenhet.

Fraktpriser Sverige 
Beroende på vikt per sändning, se frakt vid kassan Kan ändras med kampanjer och förändrade leveranskostnader från leverantör. Fraktfritt över 599:-

Leverans och avbeställning 
Beställningar mottagna före kl. 15.00 på måndag till torsdag behandlas normalt samma dag, för leverans inom 1-3 arbetsdagar. Beställningar mottagna på fredagar, lördagar och söndagar kommer att behandlas påföljande måndag.

Finns varan ej lokalt lager (Sverige). Så kan leverans ta upp till 10 dagar (från Australien). I fall när kunden anser att leverans dröjer på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans av beställning, är det kundens ansvar att beställningen avbeställes i enlighet med Welling Distribution (Welling.se) köpevillkor. Avbeställning efter det att beställning blivit expedierad är ej möjlig. I de fall beställning blivit expedierad är kunden skyldig att motta beställningen. Avbeställning produkt eller tjänst som anskaffats eller färdigställts speciellt för kunden, är ej möjlig.

Avbeställning är ej giltig förrän kunden fått bekräftelse från Welling.se antigen per e-post eller telefon.Om vara ej finns i lokalt lager kan det innebär en leveranstid upp till 3-7 dagar då vi importerar själva inom EU.

Ägandesrättförbehåll 
Alla varor förblir Welling Distributions (Welling.se) egendom tills dess full betalning erlagts. Ansvar för fel i leverans är begränsad till gällande försäljningsvillkor Welling Distribution (Welling.se) bär inget direkt eller indirekt ansvar för t ex, men ej begränsat till, inkompatibilitet, leveransförseningar, driftsavbrott, dataförlust, merarbete eller annan ekonomisk eller personlig skada.

Kundens rättigheter vid försening 
I de fall Welling.se ej kan leverera vara inom angiven leveranstid har kunden rätt att häva sin beställning.

Force Majeure 
Händelse såsom krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt därmed jämförbar händelse utanför Welling Distribution (Welling.se) kontroll, vilken ej skäligen kunnat förutses, skall hänföras till force majeure, vilket innebär att Welling Distribution (Welling.se) befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

Hantering av personuppgifter 
Welling.se delger vissa personuppgifter till tredje part i användande för marknadsföring, skicka reklam angående vår egen butik. Du som kund har dock alltid rätt att avböja dig sådana utskick och borttagning ur vår databas om du så önskar.

Tvist 
Vid eventuell tvist har vi som policy att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Övrigt 
Welling Distribution (Welling.se) förbehåller sig rätten till ändring av all information, inklusive men ej begränsat till priser, tekniska specifikationer och produkterbjudanden, utan föregående avisering. Vid eventuell slutförsäljning till uppgivet pris eller p.g.a. att ett försäljningsobjekt utgått, har Welling Distribution (Welling.se) rätt att häva köpet och återbetala eventuella inbetalda belopp på bästa sätt. Welling Distribution (Welling.se) skall också meddela kunden om ersättande eller likvärdigt försäljningsobjekt finns tillgängligt.

Cookies 
Welling Distribution (Welling.se) använder cookies enligt den nya lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator som innehåller information som hjälper webbplatsen att identifiera och spåra besökare. Cookies skadar inte din dator, består endast av text kan inte innehålla virus och upptar nästan ingen plats på din hårddisk. Det finns två typer av cookies: "session cookies" och cookies som sparas permanent på din dator.

 

 

 

Reklamationsvillkor och ångerrätt 
Kontrollera leverans för att verifiera att denna är riktig och 
felfri. Vid reklamation kontakta kundservice: kundservice@welling.se och uppge order-id samt orsak till reklamationen. Vid reklamation av vara skall kunden begära ett s.k. RN (returnummer). RN. Returförsändelsen skall sedan tydligt märkas med detta RN.

För privatkonsument gäller konsumentköplagen, vilket innebär att kunden har rätt att få frakten betald vid ett giltigt returärende. Hos Welling Distribution (Welling.se) har privatkonsument rätt att få en förbetald paketlapp sig tillsänd. I de fall returärendet ej är giltigt och kund har fått en förbetald paketlapp tillsänd sig, debiteras fraktkostnad tur och retur. I de fall returanledningen är reklamation och fel ej kan påvisas utgår en avgift om 200:-+ moms + frakt tur och retur samt hanteringskostnad för ärendet. Welling.se står alltid för returfrakt när det gäller skadat eller felaktigt gods.

Ångerrätt 
Privatkonsument har rätt att ångra köpet inom 14 dagar enligt distansavtalslagen. Ångerrätten gäller enligt nämnda lag endast om varan och dess originalförpackning kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Vill konsument utnyttja sin ångerrätt skall denna kontakta Welling.se, förslagsvis via e-post på kundservice@welling.se för erhållande av ett RN. Returfrakt bekostas av konsumenten. För att åberopa sin ångerrätt ska kunden kontakta Welling.se för att erhålla ett RN och returadress. Vid produkter som är specialtillverkade för viss kund, gäller ej bytesrätt, öppet köp eller ångerrätt.

Garanti: 
Alla garantier på produkter lämnas av våra leverantörer och tillverkare. Självklart följer vi konsumentköplagen och reklamationer inom 6 månader från inköpsdatum behandlas enligt denna.

Outlöst försändelse:
För försändelse som ej löses ut varpå paketet går i retur till Welling Distribution (Welling.se), debiteras en avgift om 250:- + moms för att täcka Welling Distribution (Welling.se) kostnader 
för transport och administration.

Transportskadat gods 
Om en vara från Welling Distribution (Welling.se) skadas i transport, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, skall detta anmälas omgående till speditören (vanligtvis, Posten 020-23 
22 21) dock senast inom 7 dagar.

Om en vara är transportskadad skall Welling Distribution (Welling.se) kontaktas inom skälig tid för information om ersättning. Återbetalning av ordersumma vid ångerrätt eller reklamation där kund ej begär ny vara ska Welling.se återbetala ordersumman eller makulera fakturan inom 30 dagar från det datum som den returnerade varan mottagits.